دات نت نیوک
Menu

همایش بین المللی توسعه آموزش عالی: فرصت ها، چالش ها


برگزار کننده : انجمن آموزش عالی ایران با همکاری سایر نهاد ها


 

زمان :اردیبهشت ماه 1393 

 

مکان: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد -دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی


ساختار کنفرانس

رئیس همایش :دکتر یداله مهر علی زاده 

 دبیر علمی: دکتر محمد رضا آهن چیان

 دبیر اجرایی :دکتر علی غنایی


 اعضاي کميته علمي و داوران همايش: ( به ترتيب حروف الفبا)

 دکتر محمدرضا آهنچيان (دبير علمي همايش)  ، دکتر حميدرضا آراسته (دانشگاه خوارزمي) ، دکتر عيسي ابراهيم‌زاده (دانشگاه پيام‌نور تهران) ،دکتر محمود ابوالقاسمي (دانشگاه شهيد بهشتي)،دكتر مقصود امين‌خندقي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دكتر سيد امير امين‌يزدي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر صمد ايزدي (دانشگاه مازندران)، دکتر احمد ايزدي يزدان آبادي (دانشگاه امام حسين ع)، دکتر عباس بازرگان (دانشگاه تهران)، دکتر مجتبي بذرافشان مقدم (دانشگاه فردوسي مشهد)، دکتر محمدرضا بهرنگي (دانشگاه خوارزمي)، دکتر محمد حسن پرداختچي (دانشگاه شهيد بهشتي)، دکتر جعفر ترک­ زاده (دانشگاه شيراز)، دکتر جعفر توفيقي، دکتر طاهره جاويدي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر حسين جعفري ثاني (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر جعفر جهاني (دانشگاه شيراز)،دکتر رضوان حسين قلي زاده (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر اباصلت خراساني (دانشگاه شهيد بهشتي)،دکتر سعيد رجايي پور(دانشگاه اصفهان)،دکتر محمود سعيدي رضواني (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر سيد علي سيادت (دانشگاه اصفهان)،مير محمد سيد عباس زاده (دانشگاه اروميه)،دکتر محمود شارع ­پور (دانشگاه مازندران)،دکتر بختيار شعباني‌ورکي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر صادق صالحي (دانشگاه مازندران)،دکتر ابراهيم صالحي عمران (دانشگاه مازندران)،دکتر حجت صفارحيدري (دانشگاه مازندران(،دکتر محبوبه عارفي (دانشگاه شهيد بهشتي)،دکتر بيژن عبدالهي (دانشگاه خوارزمي)،دکتر نعمت اله عزيزي (دانشگاه کردستان)،دکتر ابوالفضل غفاري (دانشگاه فردوسي مشهد(،دکتر کورش فتحي واجارگاه (دانشگاه شهيد بهشتي)،دکتر مقصود فراستخواه (موسسه پژوهش و برنامه ­ريزي آموزش عالي)،دکتر احمد فياض­ بخش (دانشگاه علوم پزشکي تهران)،دکتر يحيي قائدي (دانشگاه خوارزمي(،دكتر سيدجواد قنديلي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر محمد قهرماني (دانشگاه شهيد بهشتي)،دکتر حسين کارشکي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر يحيي کاظمي (دانشگاه زاهدان)،دکتر محمدرضا کرامتي (دانشگاه تهران)،دکتر مرتضي کرمي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر سيدعلي کيميايي (دانشگاه فردوسي مشهد)،دكتر محمدجواد لياقتدار (دانشگاه اصفهان)،دکتر سيدمنصور مرعشي (دانشگاه شهيد چمران اهواز)،دکتر بهروز مهرام (دانشگاه فردوسي مشهد)،دکتر يداله مهرعلي­ زاده (دانشگاه شهيد چمران)،دکتر محمود مهرمحمدي (دانشگاه تربيت مدرس)،دکتر محمدحسن ميرزامحمدي (دانشگاه شاهد)،دکتر سيد محمد ميرکمالي (دانشگاه تهران)،دكتر احمدرضا نصر اصفهاني (دانشگاه اصفهان )،دکتر نسرين نورشاهي (موسسه پژوهش و برنامه ­ريزي آموزش عالي)،دکتر محمد رضا نيلي (دانشگاه علامه طباطبايي)،دکتر رضا هويدا (دانشگاه اصفهان)،دکتر محمد حسين يارمحمديان (دانشگاه علوم پزشکي اصفهان)،دکتر محمد يمني (دانشگاه شهيد بهشتي)


اهداف و محور های کنفرانس

 

هدف اصلی کنفرانس:در راستای کمک به آموزش عالی کشور در راه توسعه‌ي این نوع آموزش، هدف اصلی این کنفرانس، تمرکز بر نظریه­ ها و تجربه­ های متناسب با سیاست­های علمی و مختصات فرهنگی کشور با هدف بالا بردن استعداد «بین­ المللی سازی» آموزش عالی است. این اقدام می تواند از راه­های گوناگون مانند جذب دانشجوی خارجی، افزایش سطح همکاری علمی بین اعضای هئیت علمی، تبادل دانشجو، انجام پروژه های مشترک پژوهشی، فروش یا مبادله تولیدات علم و فناوری کشور و مانند این موارد باشد.

 

 

محورهای کنفرانس

1. مبانی، نظريه­ها و مدل­هاي توسعه آموزش عالی فرامرزی

2. الزامات و پیش بایست­های توسعه آموزش عالی فرامرزی

2-1) جامع­ه نگری در برنامه ­ریزی­ها و راهبری توسعه آموزش عالی فرامرزی مشتمل بر جنبه­های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران؛

2-2) توجه به استلزامات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به منظور جذب دانشجوی خارجی از فرهنگ­های مختلف؛

 2-3) ارزیابی ویژگی­های انحصاری مانند: تفوق فرهنگ شیعی، پیشینه تمدنی و علمی با وجود اندیشمندان و مفاخر برجسته جهانی، تجربه­های سیاسی و ضد استعماری، تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی-اسلامی؛ گستردگی و تنوع جغرافیایی و سایر موضوعات مرتبط.

 

 

3. مزیت­ها و محدودیت­های نسبی برای توسعه آموزش عالی فرامرزی

3-1) رواج زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور و رواج زبان­های دیگر (زبان عربی، ترکی، کردی، بلوچی و سایر زبان­ها) در برخی مناطق کشور به عنوان یک مزیت رقابتی؛

 3-2) مشکلات و آثار استفاده از زبان جهانی علم (انگلیسی) برای بین المللی شدن آموزش عالی ایران؛

 3-3) ظرفیت مفاخر علمی، فرهنگی کشور و استعداد آن برای جذب دانشمندان و دانشجویان خارجی؛

3-4) سیاست­های علم و فناوری کشور در زمینه توسعه علم، راه­اندازی­رشته­ها، فروش خدمات تخصصی و بازاریابی پژوهش و فناوری در سطح بین­المللی؛

 3-5) ظرفیت­های فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور و متناسب ساختن آن با توسعه آموزش عالی فرامرزی؛

 3-6) استعداد توریسم و صنعت گردشگری و کاربست آن در توسعه آموزش فرامرزی؛ و سایر موضوعات مرتبط.

 

4. مطالعات تطبیقی آموزش عالی فرامرزی

4-1) تجربیات سایر کشورهای دنیا به ویژه جهان اسلام در زمینه بین­المللی سازی آموزش عالی؛

 4-2) سهم ایران  از آموزش عالی فرامرزی در دنیا و منطقه و مقایسه با سایر کشورها (گذشته، حال و آینده)؛

 4-3) چشم اندازهای پیش روی آموزش عالی فرامرزی در دنیا و دلالت­های آن برای ایران؛

4-4) بررسی تطبیقی رویکردها و روش­های جذب دانشجویان خارجی به کشور در دوره­های تاریخی؛ و سایر موضوعات مرتبط.

5. بین المللی شدن آموزش عالی ایران 

5-1) فرصت­ها و تهدیدهای بین­المللی شدن برای زیرنظام­های آموزش عالی کشور (دانشگاه­های دولتی در زیرمجموعه وازرتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیام نور، آزاد اسلامی، علمی–کاربردی، و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)؛

 5-2) بین­المللی ساختن فضا در دانشگاه­های کشور به­منظور توسعه آموزش عالی فرامرزی: سازوکارهای پذیرش و پشتیبانی؛

 5-3) مدل­های بازاریابی و فروش خدمات و محصولات آموزش عالی کشور شامل آموزش­های رسمی، آموزش­های مهارتی، شغلی و حرفه­آموزی، آموزش مجازی و مانند اینها؛ 5-4) مدیریت کیفیت آموزش عالی فرامرزی؛

 5-5) سیاست­ها و راهکارهای اعتباربخشی به گواهینامه­ها و مدارک آموزش عالی کشور در سطح جهانی؛

 5-6) «علوم تربیتی» و نقش آن در بین­المللی شدن آموزش عالی کشور؛

 5-7) طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه­های آموزشی و درسی فرامرزی؛

 5-8) نقش نهادها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی، اجرایی، و انتظامی مانند آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه­ای، پژوهشگاه­ها و قطب­های علمی، وزارت امورخارجه، نیروی انتظامی و مانند اینها در کمک به توسعه‌ي آموزش عالی فرامرزی؛ و سایر موضوعات مرتبط.برای دریافت کتاب مجموع مقالات همایش درخواست خود را ثبت کنیداموزش

دانشگاه

اموزش

دانشگاه

دانشگاه

موسسات

فراخوان شرکت در دوره های جدید کا رگاهی اموزشی

عنوان:بررسی الگو های مختلف دانشگاهی جهان

مخاطبان:روساو معاونین دانشگاه ها.مدیران کل و کلیه فعالان دانشگاهی

مدرس: دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

محل دوره دانشگاه فنی و حرفه ای واقع درخیابان برزیل شرقی پلاک 4طبقه سوم

   زمان برگزاری(اسفند 1379): یکروزه و پس از رسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان اعلام میگردد

 هزینه ثبت نام :100هزار تومان با واریز هزینه به شماره کارت 5859837000023479به نام انجمن ا موزش عالی ایران نزد بانک تجارت وارسال تصویر فیش به

ادرس ANJOMAN1381@YAHOO.COM

اطلاعات بیشتر از طریق تلفن های 81032234و09306140562 

رویدادهای جدید

دومین جلسه هیات مدیره انجمن اموزش عالی ایران پس انتخابات مجمع عمومی  سال 97 در روز دو شنبه 97/11/8 به ریاست اقای دکتر ابراهیم صالحی عمران در محل دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل گردید./

فراخوان

خانهccc
خانه - Copy(4)
ساختار و تشکیلات
اسناد بالادستی
کمیته ها و کارگروه ها
مدیریت علمی
ترویج علم
تعاملات و همکاری ها
خدمات الکترونیک
عضویت

 

 

 

دی ان ان