دات نت نیوک
Menu

اهداف


اهداف و تاریخچه


به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش آموزش عالی کشور و تقویت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، منابع انسانی و در نهایت بهبود فعالیت های آموزشی، پژو.هشی و خدمات تخصصی دانشگاه ها در زمینه های مرتبط، انجمن آموزش عالی ایران در سال 1381 تشکیل شده است. به منظور دستیابی به اهداف مذکور، وظایف انجمن به شرح زیر است:

1- تلاش در جهت ایجاد زمینه های مناسب برای تولید دانش در جهت توسعه آموزش عالی

2- اشاعه و توسعه تحقیقات علمی آموزش عالی در سطح ملی و بین المللی

3- همکاری با دستگاه های آموشی، پژوهشی و اجرایی با هدف رشد توانایی های سازمانی، آموزشی و پژوهشی آنها

4- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از اعضای هیئت علمی که به توسعه دانش آموزش عالی کمک کرده اند

5- تشکیل گردهمایی های علمی در سطوح منطقه ای، ملی و بین المللی با هدف بررسی موضوعات و مسائل آموزش عالی و ارائه راهکارهای مناسب

6- همکاری با انجمن ها، سازمان ها و مراکز علمی داخلی و خارجی فعال در حوزه آموزش عالی

7- ایجاد شبکه های علمی و تخصصی نخبگان ملی و بین المللی و برقرای ارتباط میان آنها و..


در راستای وظایف محوله تاکنون فعالیت های متعددی در حوزه های آموزشی، پژوهشی، خدماتی و انتشاراتی انجام گرفته است که اهم آنها به شرح زیر می باشند:

1- راه اندازی نشریه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران و انتشار دستاوردهای علمی پژوهشی اصیل پژوهشگران در زمینه آموزش عالی

2- برگزاری نشست های متعدد انتقادی در موضوعات آموزش عالی با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی

3- انجام طرح های پژوهشی متعدد

4- حمایت از همایش ملی و بین المللی متعدد

4- برگزاری کارگاه های آموزشی متناسب با نیازها و موضوعات روز آموزش عالی کشور برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران، استادن و دانشجویان در سطوح دانشگاهی، سازمانی و ملی


اموزش

دانشگاه

اموزش

دانشگاه

دانشگاه

موسسات

فراخوان شرکت در دوره های جدید کا رگاهی اموزشی

عنوان:بررسی الگو های مختلف دانشگاهی جهان

مخاطبان:روساو معاونین دانشگاه ها.مدیران کل و کلیه فعالان دانشگاهی

مدرس: دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

محل دوره دانشگاه فنی و حرفه ای واقع درخیابان برزیل شرقی پلاک 4طبقه سوم

   زمان برگزاری(اسفند 1379): یکروزه و پس از رسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان اعلام میگردد

 هزینه ثبت نام :100هزار تومان با واریز هزینه به شماره کارت 5859837000023479به نام انجمن ا موزش عالی ایران نزد بانک تجارت وارسال تصویر فیش به

ادرس ANJOMAN1381@YAHOO.COM

اطلاعات بیشتر از طریق تلفن های 81032234و09306140562 

رویدادهای جدید

دومین جلسه هیات مدیره انجمن اموزش عالی ایران پس انتخابات مجمع عمومی  سال 97 در روز دو شنبه 97/11/8 به ریاست اقای دکتر ابراهیم صالحی عمران در محل دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل گردید./

فراخوان

خانهccc
خانه - Copy(4)
ساختار و تشکیلات
اسناد بالادستی
کمیته ها و کارگروه ها
مدیریت علمی
ترویج علم
تعاملات و همکاری ها
خدمات الکترونیک
عضویت
دی ان ان