دات نت نیوک
Menu


همایش های علمی برگزار شده توسط انجمن آموزش عالی ایران


عنوان همایش
تاریخ برگزاری
برنامه همایش
کتاب مجموع مقالات
کنفرانس ملی آموزش عالی؛ نظریه ها و تجارب
1391 مشاهده برنامه
ثبت درخواست
کنفرانس بین المللی توسعه آموزش عالی: فرصت ها، جالش ها
1392مشاهده برنامه
ثبت درخواست
کنفرانس بین المللی توسعه آموزش عالی فرامرزی: فرصت ها، چالش ها
1393مشاهده برنامه
ثبت درخواست
کنفرانس ملی آموزش عالی و توسعه گردشگری پایدار
1395مشاهده برنامه
ثبت درخواستاموزش

دانشگاه

اموزش

دانشگاه

دانشگاه

موسسات

فراخوان شرکت در دوره های جدید کا رگاهی اموزشی

عنوان:بررسی الگو های مختلف دانشگاهی جهان

مخاطبان:روساو معاونین دانشگاه ها.مدیران کل و کلیه فعالان دانشگاهی

مدرس: دکتر غلامرضا ذاکر صالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

محل دوره دانشگاه فنی و حرفه ای واقع درخیابان برزیل شرقی پلاک 4طبقه سوم

   زمان برگزاری(اسفند 1379): یکروزه و پس از رسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان اعلام میگردد

 هزینه ثبت نام :100هزار تومان با واریز هزینه به شماره کارت 5859837000023479به نام انجمن ا موزش عالی ایران نزد بانک تجارت وارسال تصویر فیش به

ادرس ANJOMAN1381@YAHOO.COM

اطلاعات بیشتر از طریق تلفن های 81032234و09306140562 

رویدادهای جدید

دومین جلسه هیات مدیره انجمن اموزش عالی ایران پس انتخابات مجمع عمومی  سال 97 در روز دو شنبه 97/11/8 به ریاست اقای دکتر ابراهیم صالحی عمران در محل دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل گردید./

فراخوان

خانهccc
خانه - Copy(4)
ساختار و تشکیلات
اسناد بالادستی
کمیته ها و کارگروه ها
مدیریت علمی
ترویج علم
تعاملات و همکاری ها
خدمات الکترونیک
عضویت
دی ان ان